Etusivu Kotikissa Yhdistys Toiminta Jäseneksi Linkit Yhteystiedot
    Ajankohtaista Leikkauskampanjat Näyttelyt    
   
 NÄYTTELYSÄÄNNÖT
   
  I Määräykset yhdistykselle

1. Näyttelykutsu on julkaistava 3 viikkoa ennen näyttelyn päivämäärää yhdistyksen lehdessä.
Kutsussa on mainittava
- näyttelyn aika ja paikka
- eläinlääkärin tarkastuksen alku
- viimeinen ilmoittautumispäivä
- rokotusmääräykset
- mihin ilmoittaudutaan
- näyttelymaksut

2. Vastuu kissasta arvosteluhenkilöstön käsitellessä sitä on järjestävällä yhdistyksellä, muina aikoina kissan omistajalla.

3. Näyttelyn järjestäjän on otettava vastuuvakuutus näytteillepanijoille sekä yleisölle ja tapaturmavakuutus arvostelu- ja toimihenkilöille

4. Tieto ilmoittautumisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on lähetettävä näytteilleasettajille 5 päivää ennen näyttelynpäivämäärää. Tiedossa on mainittava näyttelyn aukioloajat, arvostelevat tuomarit, sekä mitä kissoja he arvostelevat.
Tuomarivaihdoksista on ilmoitettava näytteilleasettajille ennen arvostelun alkua

5. Näyttelyluetteloon on merkittävä näyttelyluokituksen mukaisesti ja siinä on mainittava:
- kissan osallistumisnumero
- kissan nimi
- kissan syntymäaika (jos tiedossa)
- kissan omistaja

6 Näyttelyyn voidaan ilmoittaa kaikki rekisteröimättömät kissat, jotka ovat vähintään 3 kuukauden ikäisiä näyttelyn aikana.

7. Kissan osallistumisnumero ilmoitetaan näytteillepanijoille sen jälkeen, kun kissa on läpäissyt eläinlääkärin tarkastuksen. Numero kiinnitetään myös kissalle varattuun häkkiin ja kaulanauhaan.

8. Arvostelulomakkeissa on mainittava:
- järjestävä yhdistys
- näyttelypaikka ja aika
- kissan osallistumisnumero
- kissan sukupuoli ja kilpailuluokka
- kissan syntymäaika (jos tiedossa)
Muita merkintöjä ei arvostelulomakkeelle saa ennen arvostelua tehdä.
Arvostelun jälkeen lomakkeisiin merkitään kissan nimi sille varatulle paikalle

9. Näyttelyluettelo, johon on merkitty kaikki arvostelutulokset on annettava mahdollisimman pian näyttelyn jälkeen arvostelun suorittaneille tuomareille.

10. Näyttelymaksun on järjestävä yhdistys velvollinen maksamaan takaisin jos
- peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää
- kissa on sairastunut tai kuollut ko. päivän jälkeen
- kissan omistaja on sairastunut tai kuollut ko. päivän jälkeen
- sairaustapauksissa on maksun takaisin saamiseksi esitettävä lääkärintodistus. Takaisin maksettava määrä on 75% näyttelymaksusta miinus pankkikulut.

11. Näyttelyn juryn valitsee järjestävä yhdistys, 4 sopivaksi katsomaansa henkilöä. Valittavalta henkilöltä on saatava suostumus etukäteen. Juryn tehtävänä on selvittää näyttelypaikalla mahdollisia protesteja ja/tai muita vastaavia näyttelyn järjestelyyn liittyviä asioita.

12. Järjestävän yhdistyksen on valittava riittävän suuri näyttelytila. Häkkirivien välissä tulee olla noin kahden (2) metrin levyinen käytävä.

13. Yhdistys voi rajoittaa osallistuvien kissojen määrää.

 

II Määräykset näytteillepanijoille

14. Näyttelyyn on ilmoittauduttava yhdistyksen vaatimalla tavalla.

15. Näyttelymaksu maksetaan järjestävän yhdistyksen tilille viimeistään ilmoittautumispäivään mennessä.
Mikäli sitä ei ole maksettu, yhdistys voi hylätä ilmoittautumisen

16. Eläinlääkärintarkastukseen on tultava määräaikana. Tarkastuksessa on esitettävä kissan rokotustodistus. Kissan tulee olla terve ja puhdas.

17a. Kissalla on oltava voimassaoleva kissarutto ja –flunssarokote, joka ei ole vuotta vanhempi ja on otettu vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Ensimmäisen kerran annettu kissaflunssarokote on voimassa vasta tehosteen jälkeen, joka on annettu vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä
17b. Näyttelyyn ei saa tuoda kantavaa, astutettua eikä maitoa erittävää naarasta

18. Kissan osallistumisnumero on kiinnitettävä ennen arvosteluun menoa kissan kaulaan, omistaja on vastuussa siitä, että kissalla on oikea osallistumisnumero kaulassa, kun se menee arvosteltavaksi.

19. Näytteilleasettaja varustaa näyttelyhäkin verhoilla ja pohja-alustalla. Häkin etuosaa ei saa peittää. Häkkiin ei saa ripustaa aiemmin voitettuja palkintoja.
Kissan ja näyttelyhäkin siisteydestä vastaa kissanomistaja.

20. Kissat tulee pitää omissa häkeissään, muussa tapauksessa ne voivat jäädä arvostelematta.
Omistaja voi viedä itse kissansa arvosteltavaksi, ellei toisin ole ilmoitettu.

21. Kissan vieminen pois näyttelypaikalta ennen näyttelyn päättymistä ilman näyttelyn järjestäjän lupaa on kielletty.

22. Mahdollinen protesti sääntörikkomuksista on jätettävä näyttelyn johdolle kirjallisena näyttelypaikalla. Jury käsittelee kaikki protestit. Tuomarin arvostelusta ei voi valittaa.

23. Kissan omistaja voi vetää kissansa pois kilpailusta näyttelyn aikana ilmoittamalla siitä näyttelyn sihteeristöön, ennen kissan luokan arvostelua. Tällöin kissa merkitään tuloksiin poissaolevaksi.

24. Kissa, joka on ilmoitettu näyttelysääntöjen vastaisesti, voidaan poistaa sieltä. Jos asia tulee esille vasta näyttelyn jälkeen, voidaan saatu arvostelutulos mitätöidä.

25. Kaikista arvosteluun osallistuneista kissoista tulee suorittaa näyttelymaksu, vaikka ne olisivat poissa näyttelystä.

26. Ainoastaan näyttelyluettelossa mainitut kissat voivat osallistua arvosteluun.

 

III Määräykset koskien arvostelua ja sijoitusta

27. Kissoja voi arvostella yhdistyksen hyväksymä henkilö

28. Tuomarin päätöksistä ei voi valittaa

29. Kissa voidaan merkitä poissaolevaksi, vasta kun varmistus on saatu sihteeristöstä.

30. Arvostelun tulee tapahtua yleisön nähden ja tuomari päättää itse selostaako hän arvostelua ja kertooko tulokset.

31. Tuomari voi halutessaan käyttää järjestävän yhdistyksen sihteeriä

32. Näyttelyn järjestäjän tulee laittaa arvostelulomakkeet häkkeihin, sitä mukaa kuin arvostelu edistyy.

33. Tuomarin tulee allekirjoittaa arvostelemiensa kissojen arvostelusetelit.

34. Tuomari voi jättää asettamatta ehdokkaan paneeliin, mutta syy on selvästi mainittava arvostelusetelissä

Näyttelyluokat
Aikuiset 10 kk - 7 v.
Nuoret 3 kk - 10 kk
Veteraanit 7v.>
Pitkä- ja lyhytkarvat sekä urokset ja naaraat erikseen
Väriryhmät
I ryhmä, yksiväriset
- musta, valkoinen
- sininen
- punainen
- creme
- kilpikonna
- sinikilpikonna
- mustasavu
II ryhmä, ryhmä I valkolaikkuisena
- musta/valkoinen
- sini/valkoinen
- puna/valkoinen
- creme/valkoinen
- valkokirjokilpikonna
- valkokirjosinikilpikonna
- mustasavuvalkoiset
III ryhmä, Agouti-kissat (hopeat) paitsi savu
- ruskeatabby/tiikeri/täplikäs
- sinitabby/tiikeri/täplikäs
- hopeatabby/tiikeri/täplikäs
IV ryhmä, Agouti-valkeat (hopea-valkoinen) paitsi savu
V Kaikki naamioväritteiset

Urokset ja naaraat arvostellaan erikseen.
Tuomari sijoittaa kustakin väriryhmästä 1-5 parasta, loput saavat tuloksen kuusi (6).
Ykkössijoita tuomari valitsee parhaat paneeliin.
Värinparhaita ei valita.

Paneelissa valitaan näyttelyn paras PK aikuinen,
-nuori ja veteraani.
LK aikuinen, -nuori ja veteraani.
Lopuksi kategorianvoittajista valitaan näyttelyn parhaat aikuinen, nuori ja veteraani.
Tuomarit käyttävät avointa lippuäänestystä.
Äänien mennessä tasan valitaan arvalla päättävä tuomari.
Omistajat eivät voi paneelissa esitellä itse kissojaan

 

 
  Takaisin Näyttelyt -sivulle
   
          sivun alkuun

 

©TessuNet